Posted inPoetry

Cleaning Out My Closet

I was cleaning some stuff when I found this one I wrote back in May of 2005. I don’t actually write a lot in Filipino. This one’s untitled. Minsan, sinusubukan ng panulat kong magtae ng mga salita. Pilit hinahasa ang bolpen, sinasaid ang tinta. Karaniwan, gusto kong ubusin ang mga pahina ng aking notbuk. Kayurin […]